Dni Hanowerskie w Kunowie Chempionat Źrebiąt

FURIA ROSA (Fusionist x Dancier) ur. 2021