Szkolenia Instruktorskie

Pomożemy Wam zdobyć niezbędną wiedzę pedagogiczną, merytoryczną oraz umiejętności praktyczne.

Szkolenia instruktorskie…

„Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają.”                  

Terry Pratchett

Nasze szkolenia są dla ludzi podążających za pasją, którzy chcą robić to co kochają i pragną dzielić się tym z innymi. Pomożemy Wam zdobyć niezbędną wiedzę pedagogiczną, merytoryczną oraz umiejętności praktyczne. Zapraszam Was do odszukania w sobie własnego talentu i połączenia go z pracą zawodową!

Instruktor Rekreacji Ruchowej JAZDA KONNA

Instruktor Rekreacji Ruchowej jazda konna jest zawodem, polegającym na nauczaniu jeździectwa. Osoba kończąca szkolenie zdobędzie uprawnienia zawodowe w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi w  klubach, ośrodkach jeździeckich oraz na obozach sportowych i koloniach. Kwalifikacje te pozwalają również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej – „szkółki jeździeckiej”. Służymy również poradą w tym zakresie oraz zapraszamy na szkolenia z tematyki przedsiębiorczości.

Koszt szkolenia: 1250 zł

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja Instruktora Rekreacji Ruchowej, Jazda Konna),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.
 • Ukończone 18 lat.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub oświadczenie.
 • Oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 • Posiadanie umiejętności na poziomie brązowej odznaki jeździeckiej. 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Przesłanie podpisanej umowy oraz zadatku wysokości (250 zł).
 1. Teoria i metodyka nauczania jeździectwa,
 2. Psychologia konia,
 3. Metodyka instruktażu,
 4. Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
 5. Opieka weterynaryjna i kowalska,
 6. Historia jeździectwa,
 7. Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy,
 8. Postępowanie w nagłych wypadkach,
 9. Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy,
 10. Lonżowaie jeźdźca od podstaw,
 11. Lonżowanie młodego konia,
 12. Jazda konna na ujeżdżalni.

Szkoleniowiec

Dominika Kiełczewska-Sawicka- absolwentka  UP w Poznania , Wydziału hodowli  i biologii zwierząt , instruktor szkolenia podstawowego  PZJ , Sędzia dyscyplin jeździeckich A, B, C. Z wykształcenia pedagog , przygotowujący młodzież oraz osoby dorosłe do egzaminów państwowych  w zawodzie  Technik Hodowca  Koni. Zawodnik dyscypliny A oraz B.   Na co dzień żyje z końmi i z nimi pracuje rozwijając się dzięki kolejnym koniom i jeźdźcom.

Dokumenty:

HIPOTERAPIA – Instruktor Hipoterapii

Hipoterapia to metoda rehabilitacji psycho-ruchowej  prowadzona przy udziale konia.  Jej celem jest poprawa funkcjonowania sensorycznej, emocjonalnej, fizycznej i poznawczej strefy człowieka. Stosowana jest w terapii osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych. Hipoterapia musi być realizowana przez wykwalifikowanego instruktora hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na zajęcia i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. Szkolenie instruktora hipoterapii ma na celu profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora hipoterapii w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, medycznych, w gospodarstwach agroturystycznych i klubach jeździeckich lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.Służymy również poradą w tym zakresie oraz zapraszamy na szkolenia z tematyki przedsiębiorczości.  Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Koszt szkolenia: 1250

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja Instruktora Sportu Jazda Konna),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.
 1. Ukończone 18 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub oświadczenie.
 3. Oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 5. Przesłanie podpisanej umowy oraz zadatku wysokości (250 zł).
 • Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
 • Anatomia
 • Biomechanika.
 • Prawidłowy rozwój człowieka.
 • Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Teoria hipoterapii.
 • Schorzenia rehabilitowane hipoterapią.
 • Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Metodyka prowadzenia zajęć.
 • Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.
 • Koń w hipoterapii.
 • Praktyki z pacjentami.
 • Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 • Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 • Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 • Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.
 • Elementy treningu interpersonalnego.
 • Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.
 • Elementy terapii psycho – pedagogicznej.
 • Hodowla i użytkowanie koni.
 • Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.
 • Podstawy chowu koni.
 • Podstawy teorii jazdy konnej.
 • Zajęcia jeździeckie na ujeżdżalni.
 • Elementy woltyżerki.
 • Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
 • Nauka lonżowania.

Omówienie pojęć i ich zastosowanie

w praktyce:

 • korygowanie postawy ciała
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
 • pobudzenie zmysłów
 • wzmocnienie odporności
 • zwiększenie wydolności organizmu
 • kształtowanie poczucia własnej odrębności
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi
 • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych

Instruktor Sportu JAZDA KONNA

Instruktor Sportu jazda konna jest zawodem, polegającym na nauczaniu jeździectwa oraz praktycznemu przygotowaniu do dyscyplin sportowych w tej dziedzinie.
Osoba kończąca szkolenie zdobędzie uprawnienia zawodowe w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie treningówzarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi w ośrodkach jeździeckich, klubachoraz na obozach sportowych i koloniach.Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Kwalifikacje te pozwalają również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, klubu jeździeckiego, „szkółki jeździeckiej”.
Służymy również poradą w tym zakresie oraz zapraszamy na szkolenia z tematyki przedsiębiorczości.

Koszt szkolenia: 1250

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja Instruktora Sportu Jazda Konna),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.
 • Ukończone 18 lat.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub oświadczenie.
 • Oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 • Posiadanie umiejętności na poziomie srebrnej odznaki jeździeckiej. 
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w sporcie jeździeckim.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Przesłanie podpisanej umowy oraz zadatku wysokości (250 zł).

Część praktyczna:

 • Społeczno – historyczne aspekty rozwoju sportu
 • Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców
 • Instruktor sportu jego rola i zadania w systemie szkoleniasportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.
 • Rola i zakres badań lekarskich w sporcie profilaktyka
 • Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna
 • Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości
 • Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców
 • Dobór i selekcja w sporcie
 • Współzależność pomiędzy treningiem, walką sportową i procesem odnowy
  organizmów sportowców
 • Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu
 • Opieka stajenna,
 • Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa,
 • Metody, formy i środki szkolenia sportowego,
 • Struktura i planowanie szkolenia sportowego,
 • Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego,
 • Struktura organizacyjna polskiego sportu. Ustawa o kulturze fizycznej.
 • Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej,

Część teoretyczna:

 • Część hipologiczna  – hodowla, użytkowanie, żywienie, pielęgnacja, weterynaria, teoria jeździectwa,
 • Część specjalistyczna  – podstawy teorii poszczególnych dyscyplin:  ujeżdżenia, skoków, wkkw i rajdów długodystansowych; zajęcia praktyczne.
 • Teoria sportu, teoria jazdy, hodowla, utrzymanie i żywienie koni,  weterynaria
 • Metodyczno-szkoleniowa: ocena prowadzenia zajęć ujeżdżeniowych oraz skokowych .
 • Część praktyczna – egzamin z jazdy konnej – część ujeżdżeniowa i skokowa.
 • Część praktyczna – egzamin z lonżowania.

Dołącz do Nas, aplikuj już diś

Napisz do Nas skontaktujemy się już niebawem