Kolejna grupa z sukcesem ukończyła kurs.

Gratulujemy!